למשל: Sarasota או 34233
WEST HOLLYWOOD, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 179
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 7, : 7,000 רגל רבוע (650.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 18366396
: 5,635 רגל רבוע (523.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 18351062
מספר חדרי שינה: 32, : 19,534 רגל רבוע (1,814.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.39 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 18346386
מספר חדרי שינה: 13, : 9,330 רגל רבוע (866.8 מ"ר), גודל המגרש: 7,995 רגל רבוע (743 מ"ר), מספר MLS: 18326000
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,553 רגל רבוע (237.2 מ"ר), גודל המגרש: 7,580 רגל רבוע (704 מ"ר), מספר MLS: 18377206
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 2, : 2,288 רגל רבוע (212.6 מ"ר), גודל המגרש: 7,440 רגל רבוע (691 מ"ר), מספר MLS: 18377204
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, : 2,823 רגל רבוע (262.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 18391262
מספר חדרי שינה: 23, : 14,728 רגל רבוע (1,368.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.29 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 18366004
מספר חדרי שינה: 25, : 15,970 רגל רבוע (1,483.6 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 18356238
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,151 רגל רבוע (478.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.23 אקר (0.09 הקטאר), מספר MLS: 18350004
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,063 רגל רבוע (191.7 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18351398
מספר חדרי שינה: 24, : 13,472 רגל רבוע (1,251.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.3 אקר (0.12 הקטאר), מספר MLS: 18366014
מספר חדרי שינה: 1, מספר חדרי שירותים: 2, : 1,237 רגל רבוע (114.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.74 אקר (0.3 הקטאר), מספר MLS: 18332180
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 3, : 1,775 רגל רבוע (164.9 מ"ר), גודל המגרש: 0.45 אקר (0.18 הקטאר), מספר MLS: 18351928
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 4, חצי חדר שירותים: 1, : 4,072 רגל רבוע (378.3 מ"ר), גודל המגרש: 7,985 רגל רבוע (742 מ"ר), מספר MLS: 18387642
נכסים 1 - 15 מתוך 179