למשל: Sarasota או 34233
LOS ANGELES (CITY), מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 500
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 21, : 38,000 רגל רבוע (3,530.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.08 אקר (0.44 הקטאר), מספר MLS: 18333320
מספר חדרי שינה: 14, מספר חדרי שירותים: 27, : 56,500 רגל רבוע (5,248.8 מ"ר), גודל המגרש: 4.69 אקר (1.9 הקטאר), מספר MLS: 18353434
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 10, : 12,201 רגל רבוע (1,133.5 מ"ר), גודל המגרש: 9.9 אקר (4.01 הקטאר), מספר MLS: 18387868
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 21, : 40,000 רגל רבוע (3,716 מ"ר), גודל המגרש: 1.35 אקר (0.55 הקטאר), מספר MLS: 18401928
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 31,624 רגל רבוע (2,937.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.18 אקר (0.48 הקטאר), מספר MLS: 18345730
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 4, : 31,000 רגל רבוע (2,879.9 מ"ר), גודל המגרש: 1.1 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 18396318
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 6, גודל המגרש: 1.95 אקר (0.79 הקטאר), מספר MLS: 18336162
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 12, : 27,000 רגל רבוע (2,508.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.97 אקר (0.39 הקטאר), מספר MLS: 18392100
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 20, : 36,000 רגל רבוע (3,344.4 מ"ר), גודל המגרש: 1.1 אקר (0.45 הקטאר), מספר MLS: 18333754
מספר חדרי שינה: 9, מספר חדרי שירותים: 12, חצי חדר שירותים: 2, : 15,860 רגל רבוע (1,473.4 מ"ר), גודל המגרש: 5.36 אקר (2.17 הקטאר), מספר MLS: 18342180
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 8, חצי חדר שירותים: 2, : 8,617 רגל רבוע (800.5 מ"ר), גודל המגרש: 1.9 אקר (0.77 הקטאר), מספר MLS: 18352432
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 7, חצי חדר שירותים: 1, : 13,361 רגל רבוע (1,241.2 מ"ר), גודל המגרש: 1.35 אקר (0.55 הקטאר), מספר MLS: 18337636
מספר חדרי שינה: 2, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 3, : 1,780 רגל רבוע (165.4 מ"ר), גודל המגרש: 2.23 אקר (0.9 הקטאר), מספר MLS: 18382152
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 7, : 9,756 רגל רבוע (906.3 מ"ר), גודל המגרש: 1.63 אקר (0.66 הקטאר), מספר MLS: 17280094
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 2, : 12,800 רגל רבוע (1,189.1 מ"ר), גודל המגרש: 0.4 אקר (0.16 הקטאר), מספר MLS: 18383604
נכסים 1 - 15 מתוך 500