למשל: Sarasota או 34233
VENICE, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 143
: 29,080 רגל רבוע (2,701.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18361582
מספר חדרי שינה: 16, : 8,800 רגל רבוע (817.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.24 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18366832
: 1,430 רגל רבוע (132.8 מ"ר), גודל המגרש: 8,061 רגל רבוע (749 מ"ר), מספר MLS: 18329308
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, : 4,422 רגל רבוע (410.8 מ"ר), גודל המגרש: 2,520 רגל רבוע (234 מ"ר), מספר MLS: 18392838
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 2, חצי חדר שירותים: 2, גודל המגרש: 6,502 רגל רבוע (604 מ"ר), מספר MLS: 18382246
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,010 רגל רבוע (279.6 מ"ר), גודל המגרש: 2,700 רגל רבוע (251 מ"ר), מספר MLS: 18365626
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 4,400 רגל רבוע (408.8 מ"ר), גודל המגרש: 4,551 רגל רבוע (423 מ"ר), מספר MLS: 18368054
מספר חדרי שינה: 2, : 725 רגל רבוע (67.4 מ"ר), גודל המגרש: 2,022 רגל רבוע (188 מ"ר), מספר MLS: 218002892
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,525 רגל רבוע (327.5 מ"ר), גודל המגרש: 4,806 רגל רבוע (446 מ"ר), מספר MLS: 18382752
: 4,826 רגל רבוע (448.3 מ"ר), גודל המגרש: 0.28 אקר (0.11 הקטאר), מספר MLS: 18363014
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 6, חצי חדר שירותים: 1, : 5,890 רגל רבוע (547.2 מ"ר), גודל המגרש: 0.25 אקר (0.1 הקטאר), מספר MLS: 18401878
מספר חדרי שינה: 4, מספר חדרי שירותים: 5, : 4,280 רגל רבוע (397.6 מ"ר), גודל המגרש: 5,182 רגל רבוע (481 מ"ר), מספר MLS: 18377308
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 3, : 2,915 רגל רבוע (270.8 מ"ר), גודל המגרש: 6,290 רגל רבוע (584 מ"ר), מספר MLS: 18394106
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 4, : 3,961 רגל רבוע (368 מ"ר), גודל המגרש: 2,850 רגל רבוע (265 מ"ר), מספר MLS: 18393508
מספר חדרי שינה: 3, מספר חדרי שירותים: 3, חצי חדר שירותים: 1, : 3,593 רגל רבוע (333.8 מ"ר), גודל המגרש: 2,850 רגל רבוע (265 מ"ר), מספר MLS: 18395020
נכסים 1 - 15 מתוך 143