למשל: Sarasota או 34233
BEVERLY HILLS, מגורים למכירה
נכסים 1 - 15 מתוך 293
מספר חדרי שינה: 20, מספר חדרי שירותים: 16, חצי חדר שירותים: 5, גודל המגרש: 9.87 אקר (3.99 הקטאר), מספר MLS: 18386780
: 741 רגל רבוע (68.8 מ"ר), גודל המגרש: 120 אקר (48.56 הקטאר), מספר MLS: 18383184
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 24, : 38,000 רגל רבוע (3,530.2 מ"ר), גודל המגרש: 5.2 אקר (2.1 הקטאר), מספר MLS: 18353914
מספר חדרי שינה: 19, מספר חדרי שירותים: 29, גודל המגרש: 3.53 אקר (1.43 הקטאר), מספר MLS: 18389600
מספר חדרי שינה: 12, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 7, גודל המגרש: 24.99 אקר (10.11 הקטאר), מספר MLS: 17211664
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 12, גודל המגרש: 13.25 אקר (5.36 הקטאר), מספר MLS: 18319112
מספר חדרי שינה: 11, מספר חדרי שירותים: 17, : 32,000 רגל רבוע (2,972.8 מ"ר), גודל המגרש: 13.5 אקר (5.46 הקטאר), מספר MLS: 18366328
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 10, גודל המגרש: 5.08 אקר (2.05 הקטאר), מספר MLS: 17291144
מספר חדרי שינה: 5, מספר חדרי שירותים: 8, גודל המגרש: 0.61 אקר (0.25 הקטאר), מספר MLS: 18364768
מספר חדרי שינה: 10, מספר חדרי שירותים: 9, חצי חדר שירותים: 7, גודל המגרש: 1.63 אקר (0.66 הקטאר), מספר MLS: 17290542
מספר חדרי שינה: 8, מספר חדרי שירותים: 14, גודל המגרש: 1.14 אקר (0.46 הקטאר), מספר MLS: 18399490
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 10, חצי חדר שירותים: 2, : 14,279 רגל רבוע (1,326.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.9 אקר (0.36 הקטאר), מספר MLS: 18383666
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 11, : 14,173 רגל רבוע (1,316.7 מ"ר), גודל המגרש: 1.03 אקר (0.42 הקטאר), מספר MLS: 18384266
מספר חדרי שינה: 7, מספר חדרי שירותים: 10, גודל המגרש: 2.54 אקר (1.03 הקטאר), מספר MLS: 18386922
מספר חדרי שינה: 6, מספר חדרי שירותים: 5, חצי חדר שירותים: 1, : 11,200 רגל רבוע (1,040.5 מ"ר), גודל המגרש: 0.83 אקר (0.34 הקטאר), מספר MLS: 18405332
נכסים 1 - 15 מתוך 293